Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Làm thế nào để thêm một báo động để Blogger Blog

0 nhận xét
Đôi khi bài viết mà chúng tôi viết trên blog của chúng tôi cần phải sao lưu bằng dấu ngoặc kép và chúng tôi chủ yếu là đặt chúng trong dấu ngoặc kép là rõ ràng là cách phổ biến nhất để hiển thị các phương trình trong blogger blog.

 Chủ yếu là những người đang chạy công nghệ blog hoặc blog cảm hứng sử dụng báo giá trên cơ sở hàng ngày. Trích dẫn chúng tôi như là blogger sử dụng blog của chúng tôi thường bao gồm báo chí, một số đã nói một số điều ngày phát hành sản phẩm của họ hoặc liên quan đến một bản Cập Nhật của sản phẩm hoặc dịch vụ. Báo giá là một điểm nổi bật của bài viết blog của bạn mà cần phải được trình bày trong một cách tốt hơn để lấy sự chú ý của người đọc.

Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để thêm một báo động để blogger blog.

Đây hoạt hình Luân phiên báo mà giữ ngày phép quay và bao gồm rất nhiều hiệu ứng như phai trong và mờ dần. Xem các bản demo của animate báo dưới đây với tất cả các hiệu ứng có thể được cho biết trong hướng dẫn này.

GIỚI THIỆU

Làm thế nào để thêm một báo động để Blogger Blog

Để thêm dấu ngoặc kép hoạt hình vào blog blogger của bạn lần đầu tiên bạn cần phải tạo một bài mới >> HTML tab và thêm phần sau của mã.

<link href="https://googledrive.com/host/0B0WJjcJEFNziaGlLbi04Uk00b3c" rel="stylesheet"></link>
<script src="https://googledrive.com/host/0B0WJjcJEFNzid180dVRuai1WQ1U" type="text/javascript"></script>
 <script>
 jQuery(document).ready(function($) {
  $('#words').quoteRotator();
 });
 </script>


Một khi bạn đã kết thúc với việc thêm ở trên mã cũng thêm mã sau ở nơi đó đăng bài mà bạn muốn các dấu ngoặc kép để được trả lại.

<!-- Probloggertricks Quote Rotator -->
<div id="words">
<ul class="word-container">
<li data-author="--- Aristotle" data-easeout="lightSpeedOut">It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.li>
<li data-author="--- Nelson Mandela " data-easeout="fadeOutDown">Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.</li>
<li data-author="---  Aristotle " data-easein="fadeInDown">The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.</li>
<li data-author="---  Bill Gates (Microsoft)" data-easeout="bounceOut">It's fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.</li>
<li data-author="---  Arlo Guthrie (1947 - )" data-easein="bounceIn">You can't have a light without a dark to stick it in. </li>
<li data-author="---  Bill Gates (Microsoft)" data-easein="lightSpeedIn">If you think your teacher is tough, wait until you get a boss. He doesn't have tenure.</li>
</ul>
<div class="quote">
<div class="quote-content">
</div>
<cite class="quote-author"></cite>
  </div>
</div>


Bạn có thể thay đổi các báo giá của riêng bạn báo giá này được thêm vào chỉ để hướng dẫn bạn.

Xin chúc mừng bạn đã thêm thành công động trích dẫn trong bài viết của bạn blogger. Bây giờ, bài viết blog của bạn sẽ trông chuyên nghiệp hơn và độc giả sẽ hưởng quá.

Leave a Reply

 
Dich vụ SEO tổng thể iNET © 2014